අලුත් ආණ්ඩුව හදන හැටි මෙන්න


යෝජිත අන්තර්වාර පාලනය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු කරුණු 12ක් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මෙම ව්‍යුහාත්ම වෙනස්කම් ආරම්භයේදීම සිදු නොකරන අන්තර්වාර රජයකින් මහජනතාව බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොහැකි වන බව ඔවුන් පවසයි.
$ads={2}
එය විදේශ ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ඇති කර ගැනීමට සූදානම් වන මාණ්ඩලික නිලධාරී මට්ටමේ එකඟතාවයටද අහිතකර වන බව එහි සඳහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය සඳහන් කරන කරුණු 12 පහතින් දැක්වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post