අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය


පසුගිය ජුලි මස 09 වනදා ඇතිවූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරනු ලැබීය.
$ads={2}
අදාළ ප්‍රකාශය පහළින්.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post