තෙල් බෙදා හැරීම යළි අරඹයි


අද (10) යළි පිරවුම්හල් වෙත ඉන්ධන බෙදාහැරිම ආරම්භ කළ බව ලංකා IOC සමාගම සඳහන් කරයි.
$ads={2}
ත්‍රිකුණාමලය පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක බව එම සමාගම වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post