ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලබන සියලු පණිවුඩ කථානායකවරයාට දැනුම්දීමෙන් අනතුරුව එතුමා විසින් නිකුත් කරන බව ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.
$ads={2}
කථානායකවරයා නිකුත් කරන නිවේදන පමණක් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන නි‍ල නිවේදන වශයෙන් සලකන ලෙස ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post