නව ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල මෙන්න


අද (11) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 12.5KG ගෘහස්ථ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 50කින් වැඩි කිරීමට ලිට්‍රෝ සමාගම තීරණය කර තිබේ.
$ads={2}
ඒ අනුව 12.5KG ගෘහස්ථ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4910ක් දක්වා ඉහළයයි

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post