අද තෙල් ගන්න පුළුවන් තැන් මෙන්න


IOC තෙල් බෙදන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව

අද (30) දිනයේ ඉන්ධන ලැබීමට නියමිත පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් IOC සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.
$ads={2}
එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් සියල්ල පහතින් දැක්වේ.

View List

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post