අද පෙට්‍රල් ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් 198 මෙන්න


බස්නාහිර පළාතේ අද (27) තෙල් ලබාගත හැකි ස්ථාන පිළිබද දැක්වෙන ලැයිස්තුවක් නිකුත් කර තිබේ.

‍අද දිනයේදී ද පිරවුම්හල් 198කදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් නිකුත් ‌කරනු ලැබේ.
$ads={2}
එම පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින් වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post