අද රාත්‍රි 9 සිට පොලිස් ඇඳීරි නීතිය


බස්හිර පළාතේ පහත සඳහන් පොලිස් කොට්ඨාශයන්හි සියලුම පොලිස් බල ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි අද රාත්‍රි 9 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව මීගමුව, කැළණිය, නුගේගොඩ, ගල්කිස්ස, කොළඹ උතුර, කොළඹ දකුණ සහ කොළඹ මධ්‍යම යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට මෙලෙස පොලිස් ඇඳීරි නීතිය බල පැවැත්වෙනු ඇති.
$ads={2}
මෙම කොට්ඨාශවල පොලිස් බල ප්‍රදේශවල සිටින සියලුම තැනැත්තන් තමන්ගේ නිවාසවල රැඳී සිටිය යුතු අතර පොලිස් ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා බාධා කිරීමක් ලෙස සලකා තදින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවයි පොලිසිය දැනුම් දෙන්නේ.

එමෙන්ම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බල ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා වෙනත් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසට ද දැනුම් දෙනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post