විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති මන්දිරයේ බලය අල්ලා ගනී..


විරෝධතා කරුවන් පිරිසක් ජනාධිපති මන්දිරය තුළට ඇතුළු වී තිබේ.
$ads={2}
ඉතා විශාල පිරිසක් මං ජනාධිපති මන්දිරය තුළට ඇතුළු වී සිටින අතර ආරක්ෂක අංශවලට තත්වය පාලනය කිරීම අපහසු තත්ත්වයක් බවට පත්ව ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post