අද තෙල් ගන්න පුළුවන් තැන් මෙන්න


ලංකා IOC ත්‍රිකුණාමල පර්යන්තයෙන් ඊයේ(25) දින ඉන්ධන පිරවුම්හල් 78කට ඉන්ධන පිටත් කර තිබේ.
$ads={2}
එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් සියල්ල පහතින් දැක්වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post