සතියට දින 03ක් පමණක් පාසැල් පවත්වන්න යයි..


පාසල් සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සතියකට දින 3 බැගින් කොටස් ලෙස බෙදා පාසල් කැඳවීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සමග ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇත.
$ads={2}
එමෙන්ම දුර ප්‍රදේශවල සිට පාසැල් වෙත පැමිණෙන සිසුන් ළඟම පාසලට අනුයුක්ත කිරීමට ද එහිදී සාකච්ඡාවට ගෙන තිබේ.

රටේ ඇතිව තිබෙන ඉන්ධන අර්බුදය මත රජයේ ආයතන දින 4ක කාලයක් පමණක් පැවැත්වීමට ගෙන ඇති තීරණයට සමගාමීව මෙම වෙනස්කම් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ද සිදු කිරීමට අපේක්‍ෂිතය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

1 Comments

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment
Previous Post Next Post