ලාෆ්ස් ගෑස් මිල ඉහළට


ගෘහස්ථ ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දැමීමට අදාළ සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.
$ads={2}
ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 6,850 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

කිලෝග්‍රෑම් 5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 2,740 දක්වා වැඩි වී තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post