අද තෙල් ගන්න පුළුවන් තැන් මෙන්න


අද (21)දිනයේදී IOC ඉන්ධන පිරවුම්හල් සීමිත ප්‍රමාණයක ඉන්ධන බෙදාහැරීමට තීරණය කර තිබේ.
$ads={2}
එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් සියල්ල පහතින් දැක්වේ.

P – Petrol 92
XP – Xtra Premium Euro3
LAD – Lanka Auto Diesel
XM – Xtra Mile Diesel

VIEW LIST

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post