විදෙස් සමාගම්වලට මෙරට තෙල් අලෙවියට අවසර


ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරන රටවල ස්ථාපිත සමාගම්වලට මෙරට ඉන්ධන ආනයනය හා සිල්ලර විකුණුම් වෙළෙඳපොළ විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව විධිමත් ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් තෝරාගනු ලබන තෙල් සමාගම් සමඟ දිගුකාලීනව ගිවිසුම් ගතවීම සඳහා ඛනිජතෙල් අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
$ads={2}
මෙරට සමස්ත ඉන්ධන සැපයුමෙන් සියයට 90කට පමණ දායකත්වය සපයනු ලබන්නේ ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවය.

ඉතිරි සියයට 10ක ප්‍රමාණය ඉන්දියානු තෙල් සමාගම විසින් සපයනු ලබයි.

ඒ අනුව විදෙස් ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල තෙල් සමාගම් සමඟ දිගුකාලීනව ගිවිසුම්ගතව මෙරට විදේශ විනිමය ගැටලුවට පීඩනයක් ඇති නොවන ආකාරයට එම සමාගම්වල අරමුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ඉන්ධන ආනයන කර අලෙවි කිරීමට එම සමාගම් සඳහා අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post