ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට පොද වැස්සක්..


ලෝක බැංකුව විසින් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 700 ක ආධාර ලබාදීමට නියමිතව ඇත.
$ads={2}
ලෝක බැංකුවේ කොළඹ ශාඛාවේ ප්‍රධාන කළමනාකරු විසින් මේ බව සඳහන් කරයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post