මන්ත්‍රීවරුන්ට නාරාහේන්පිටින් ඉන්ධන දෙන්නේ අඩු මිලටද?


දිවයින පුරා ඉන්ධන ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ජනතාව දිවා රෑ පෝලිම්වල සිටියදී නාරාහේන්පිට පොලිස් ප්‍රවාහන කොට්ඨාසය හරහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් ඉන්ධන ලබාදීමේ වැඩසටහනක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඉන්ධන ලබාදෙන්නේ අඩු මිලටද යන්න පිළිබඳව මේ වන විට ජනතාව අතර ගැටලුවක් නිර්මාණය වී තිබේ.

පොලිස් ප්‍රවාහන කොට්ඨාසය හරහා මන්ත්‍රිවරුන්ගේ වාහන වෙනුවෙන් ඉන්ධන ලබාදෙන අයුරු සිරස නාළිකාව වීඩියෝගත කර තිබුණි.

එහිදී එක් අවස්ථාවක ඉන්ධන මීටරය තුළ ලීටරයක මිල රුපියල් 121.19ක් ලෙස සටහන්ව තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබෙයි.
$ads={2}
සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තුළ ඩීසල් වේවා ප්‍රෙට්‍රල් වේවා සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත අලෙවි කරන්නේ ඊට වඩා වැඩි මිල ගණන් යටතේය.

සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තුළ පවතින ඉන්ධන මිල ගණන්,

පෙට්‍රල් 92 - රුපියල් 338යි

පෙට්‍රල් 95 - රුපියල් 373යි

ඩීසල් - රුපියල් 289

සුපර් ඩීසල් - රුපියල් 329

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post