වාහනවලට ඉන්ධන ලබා දීමේ මිල සීමා පනවයි.. සීමා මෙන්න..


වාහන සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ දී මිල සීමාවන් නැවත වතාවක් සංශෝධනයට ලක් කර තිබේ.

නැවත වතාවක් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමෙන් පසුව මෙම පියවර ගෙන ඇත.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති නව මිල සීමාවන් මෙසේය.

යතුරු පැදි – 2,500
ත‍්‍රීවීල් – 3,000
අනෙකුත් වාහන – 10,000

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post