වහාම ඇදිරි නීතිය පනවයි..


$ads={2}
කොළඹ උතර, කොළඹ මධ්‍යම, කොළඹ දකුණ යන පොලිස් ස්ථාන පොලිස් බල ප්‍රදේශ වලට වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පිරිදි ඇදරි නීතිය පනවන ලද බව පොලිසිය දැනුම් දෙයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post