ජනතාවට සහන දීම ඇරඹේ


පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉක්මනින්ම නව අයවැය ලේඛනයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.
$ads={2}
ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීම සඳහා හෙතම දැනටමත් විදෙස් රටවල් කිහිපයක් සමග සාකච්ඡා කර ඇති බවයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post