ගාලු මුවදොර පොලිස් ට්‍රක් “රිවස්” කරයි

ගාලු මුවදොර පොලිස් ට්‍රක් මේ වන විට නැවත ගෙන්වාගෙන ඇති බව වාර්ථා වනවා.මේ වනවිට එම ස්ථානයේ ට්‍රක් රථ නොමැති බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරනවා.
$ads={2}

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post