අලුත්ම බද්ද මෙන්න


භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයකට විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

ආනයනික යෝගට්, ඇපල්, මිදි, දොඩම් ඇතුළු කාණ්ඩ 09ක් යටතේ මෙම බදු පැනවීම සිදුකර ඇත.
$ads={2}
මෙම විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද මාර්තු මස 10 වනදා සිට ආරම්භ වී මාස 6ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ඒ සමඟම අදාළ බදු පනවල ලබන ආනයනික භාණ්ඩවල වෙළෙඳපොළ මිල ගණන් ද ඉහළ යනු ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post