හෙට පැය 7 1/2ක විදුලි කප්පාදුවක්


හෙට දිනයේදී පැය 7 1/2ක විදුලි කප්පාදු කිරීමක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසරය ලබාදී තිබෙනවා.
$ads={2}
ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 9.30 දක්වා කාලය තුලදී මෙම විදුලි කප්පාදු කිරීම සිදුකිරීමට නියමිතයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post