හෙට විදුලිය කැපෙන පැය ගණන මෙන්න

$ads={2}
හෙට (2022-04-01) දිනයේ පැය 12ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post