ඉහළ ගිය අරක්කු මිල මෙන්න


අද(15) සිට මත්පැන් මිල ඉහළ දමන බවට මිල දර්ශනයක් මත්පැන් සමාගම් විසින් නිකුත් කර තිබේ.
$ads={2}
මත්පැන් සමාගම් නිකුත් කළ මිල දර්ශන පහතින් දැක්වෙයි.
අදාළ මිල දර්ශන පහතින්…

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post