ෂෙඩ්වල තෙල් පිරිලා.. බාන්න ඉඩ නැතිව තෙල් පුරවාගත් බවුසර ආපසු හැරී එනවා..


ඉන්ධන පුරවා ගත් බවුසර රැසක් ඉන්ධනහල් වෙත යවා ඇති නමුත් එම ඉන්ධනහල් වලට ඉන්ධන අතිරික්තයක් තිබීම නිසා එම බවුසර ආපසු හරවා එවා ඇතැයි බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පවසයි.

කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඉන්ධනහල් වෙත යවන ලද ඉන්ධන බවුසර රැසක් එසේ ආපසු හරවා එවා ඇතැයි ද හෙතෙම පැවසීය.
$ads={2}
ඉන්ධන හල් වලින් ඉන්ධන ලබා දෙන බව දකින ඇතැමුන් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉක්මවා ඉන්ධන ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ඉන්ධනහල් අසල දිගු පෝලිම් ඇති වී තිබෙන බවද හෙතෙම පවසයි.

ඉන්ධන අතිරික්තයක් පවතින්නේ නම් ඉන්ධන හල් අසල දිගු පෝලිම් පවතින්නේ මන්දැයි මාධ්‍ය හමුවකදී කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අමාත්‍යවරයා එසේ පැවසීය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post