ලිත්‍රො ගෑස් 4675ක් කරන්නැයි දන්වයි..


කිලෝ ග‍්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයකින් රුපියල් 2000ක් මිල වැඩි කල යුතුව ඇති බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සුරැකීමේ සංවිධානය පවසයි.

ලිත්‍රො සමාගමේ ප්‍රචාරණ කළමනාකරු පියල් කොළඹහෙට්ටිගේ මහතා එම මාධ්‍ය හමුව අමතමින් තව දුරටත් පාඩු පිට ගෑස් සැපයුවහොත් සමාගම තවත් මාස තුනකින් වසා දැමීමට සිදුවන බවය.
$ads={2}
දැනට ගොඩ බාමින් ඇති ගෑස් නෞකාවෙන් පමණක් සමාගම රුපියල් මිලියන 200 ක පාඩුවක් ලබන බවත් ඉදිරියේදී ආනයනය කරන නෞකාවලින් රුපියල් මිලියන 200 පාඩුවක් ඉක්මවීම අනිවාර්ය බවත් හෙතෙම පැවසීය.

කිලෝ 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක් සදහා රුපියල් 4462.25ක් පිරිවැයක් දරන්නේ වුවද එය දැනටත් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 2675 කට බවත් ඔහු තව දුරටත් එහිදී කියා සිටියේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post