ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් සිය ධූරයෙන් අස්වෙයි


රජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා සිය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.
$ads={2}
විමල් වීරවංශ මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ යටතේ කළුතරින් තරග කළ ජයන්ත සමරවීර මහතා ගුදම් පහසුකම්, බහලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post