අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පෙට්‍රල් මිල නැවතත් ඉහළට


ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට අයත් ඉන්ධනවල මිල අද (25) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබෙනවා. 
$ads={2}
 ඒ අනුව සියලුම පෙට්‍රල් වර්ගවල මිල රුපියල් 49 කින් ඉහළ දැමීමටයි තීරණය කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව වැඩි වූ මිල සහ නව මිල පහතින් දැක්වෙනවා. * පෙට්‍රල් 92 - රු.49 කින් (නව මිල රු.303) * පෙට්‍රල් 95 - රු.49 කින් (නව මිල රු.332)

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post