රුසියානු සොල්දාදුවන්ගේ සිරුරු වලට වෙන හිතාගන්න වත් බැරි දේ මෙන්න! - Video


යුද්ධයට සහභාගී වූ සොල්දාදුවන්ගේ සිරුරු වහාම පුළුස්සා දැමීම සඳහා රුසියාව ට්‍රක් රථයක "ආදාහනාගාරයක්" පිහිටුවා ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
$ads={2}
මෙය රුසියාවට වෙන යුද අලාභ වසා ගැනීමට මාර්ගයක් විය හැකි බවටයි විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

ඊට අදාළ වීඩියෝවක් ද විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post