යුක්‍රේන - රුසියා සාකච්ඡා පැවැත්වෙන්නේ මෙතන යි


රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර පවතින ගැටුම් සමථයකට පත් කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සහ ස්ථානයක් සූදානම් කළ බව බෙලාරස් දේශය පවසයි.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා රුසියානු සහ යුක්‍රේන නියෝජිතයින් සහභාගි වීමට නියමිත ය.
$ads={2}
සියලු නියෝජිතයින් සාකච්ඡා මේසයට පැමිණි පසු ඉක්මනින් සාකච්ඡා අරඹන බව බෙලාරස්හි විදේශ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශක ඇනටොලි ග්ලාස් පැවසීය.

අදාළ සාකච්ඡා සූදානම් කර ඇති ප්‍රදේශය පහත දැක්වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post