රන්ජන්ට නිදහසේ වෙසක් බලන්න චාන්ස් එකක්!


සිරගතව සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතාට අද දිනයේ නිදහස ලැබෙනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා සිතා සිටියද එම නාම ලේඛනයේ රාමනායක මහතාගේ නම තිබුණේ නැත.
$ads={2}
ආණ්ඩුවට සමීප ආරංචි මාර්ග සදහන් කරන්නේ රන්ජන් රාමනායක මහතාට එළඹෙන වෙසක් දිනයේදී ජනාධිපති සමාව හිමිවීමට ඉඩ ඇති බවකි.

ඒ අනුව තවත් මාස කිහිපයක් රාමනායක මහතාට සිරගතව සිටීමට සිදුවනු ඇති බව දැනගන්නට ති‌බේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post