සියලු පාසැල් වසා දමයි


රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසැල් සඳහා පෙබරවාරි 07 වෙනිදා සිට මාර්තු 07 වෙනිදා දක්වා නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
$ads={2}
ඒ, අධ්‍යයන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගය හේතුවෙන්.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post