තැන තැන ඉන්ධන පෝලිම්.. ඉන්ධන හිගයක්..


ප්‍රදේශ ගණනාවක ඉන්ධන හිගයක් පවතින බව වාර්තා කරුවන් කියති.

ඇතැම් ඉන්ධනහල් වල ඉන්ධන නොමැති බවට සඳහන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.
$ads={2}
අලෙවිකරුවන් පවසන්නේ ඉන්ධන තොග අවසන් වීමෙන් පසු නව තොග ලැබීම ප්‍රමාද වීම මත ඉන්ධන බෙදාහැරීම තාවකාලිකව මෙසේ නැවතීමට සිදුව ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන හිගයක් රට තුළ නොමැති බව තෙල් සංස්ථාව සඳහන් කරයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post