අමාත්‍යංශ 10ක් වෙනස් කෙරේ.. ලයිස්තුව මෙන්න…


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අමාත්‍යාංශය 10 එක විෂය පථයන් වෙනස් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
$ads={2}
ඒ බව සඳහන් කරමින් ඔහු විසින් නිකුත් කර ඇති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මෙසේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post