ජනාධිපතිවරයා අතිවිශේෂ තීරණයක් ගනියි


උත්සව සමයේ දී කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම සඳහා, ඉදිරි දෙසතිය තුළ ⁣වර්ධක මාත්‍රාව (බූස්ටර්) ලබා දී අවසන් කරන ලෙස, ජනපති උපදෙස් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post