කැරලිකාර පිල අද යළි ආණ්ඩුවෙන් එළියට!“යුගදනවි ගනුදෙනුව, ආණ්ඩුවේ විනිවිදභාවය හා ජීවන වියදම” යන මාතෘකා යටතේ ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ විසින් සිදු කරන මහජන මන්ත්‍රණ සභාවේ දෙවැනි පියවර අද ඇහැලියගොඩදී පැවැත්වීමට නියමිතය.
$ads={2}
අද දින සවස 3:00ට ඇහැලියගොඩ, මෝරගල සුවින්රා උත්සව ශාලාවේදී මෙම සැසිය පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම මහජන මන්ත්‍රණ සභාවේ මූලාසන මණ්ඩලය වශයෙන් ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂවල නායකයින් ඇතුළු ප්‍රබලයින් පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිතය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post