රොසැල්ල දුම්රිය ස්ථානය අසළ දී ‘අවසන් හුස්ම හෙලූ’ අම්මයි තාත්තයි පුතයිරොසැල්ල දුම්රිය ස්ථානය අසළ දී අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

එහිදී මව පියා සහ පුතෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post