රතුපාට මුද්‍රාවේ ගෑස් සිලින්ඩරයක් සවි කල ලිපක් පුපුරා යයි…රතුපාට මුද්‍රාව සහිත ලිත්‍රො ගෑස් සිලින්ඩරයක් සවි කරන ලද උදුනක් පුපුරා යාමේ සිදුවීමක් වාර්තා වෙයි.

මෙම සිදුවීම සිදුව ඇත්තේ උඩුනුවර ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ දී මිලදී ගන්නා ලද සිලින්ඩරයකිනි.
$ads={2}
ගෑස් සිලින්ඩරය පසුගිය පළමුවනදා මිලදී ගත් බව නිවැසියන් සඳහන් කරයි.

එම සිලින්ඩරය එදින රතු මුද්‍රාව සහිතව වෙළඳපලට නිකුත් කර තිබිණි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post