නැවතත් විදුලිය කැපෙයි !


අද සහ හෙට (08) පස්වරු 06.00 සිට රාත්‍රී 09.30 දක්වා දෛනිකව පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post