හෙට සිට විදුලිය කැපෙන හැටි මෙන්න


නොරොච්චෝලේ බලාගාරය යතා තත්ත්වයට පත් කරන තෙක් ඉදිරි දින 04 තුළ දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පස්වරු 06 සිට පස්වරු 09.30 දක්වා අතර කාලය තුළ පැයක කාලයක් සඳහා විදුලිය සීමා කෙරෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post