විදුලිය විසන්ධි කිරීම ගැන විශේෂ නිවේදනයක් මෙන්නවිවිධ ප්‍රදේශවලට දිනකට පැය කිහිපයක් විදුලිය විසන්ධි වීමක් පිළිබඳව පසුගියදා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කළා.
$ads={2}
නමුත් අද දිනයේදී දිවයිනේ කිසිදු ප්‍රදේශයක විදුලිය විසන්ධි වීමක් සිදු නොවන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පවසනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post