රට පුරා ලිත්‍රො ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැදවයි..දෙසැම්බර් 04ට පෙර බෙදා හැර ඇති සියලුම සීල් සහිත (භාවිත නොකරන ලද) ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත කැඳවන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් එම සමාගමට නියෝග කර තිබෙනවා.
$ads={2}
ඒ අනුව දෙසැම්බර් 04 වෙනිදාට පෙර දැනට නිවෙස්වල සහ වෙළෙඳසැල්වල ඇති සියලු ම ගෑස් සිලින්ඩර නැවත කැඳවන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post