තරු හෝටලයකදී ප්‍රබල ඇමතිට ජනතා විරෝධය..


රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තම බිරිඳ සමග මෙම හෝටලයට පැමිණ ඇත්තේ රාත්‍රී නමයට පමණයි.
$ads={2}
ඒ වන විටත් එම හෝටලයේ සැලකිය යුතු පිරිසක් ආහාර ගනිමින් සිට ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම දෙසට ගමන් කරන විට ජනතාව විවධ ආකාරයෙන් විරෝධාකාරි හැසිරීම් පෙන්වීමත් සමග ඔහු වහාම එම හෝටලයෙන් පිටත් ව ගොස් තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post