මෙරට ආර්ථිකය සෘණ වෙයි..- රජයේ නිවේදනය මෙන්න….2021 වර්ෂය තුන්වැනි කාර්තුවේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සෘණ අගයක් වාර්තා කර තිබේ.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ එම කාර්තුවේ දී මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය -1.5 ක් ලෙසයි.
$ads={2}
එම සම්පූර්ණ නිවේදනය මෙසේය.


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post