කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…


තවත් කොරෝනා මරණ 21ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.
$ads={2}
ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14505 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණණ 526කි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post