කොරෝනා මරණ, ආසාදිතයත් තවත් ඉහලට…තවත් කොරෝනා මරණ 28ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.
$ads={2}
ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14533 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණණ 572 කි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post