වාහන හීනයට පණ දෙමින් ඇල්ටෝ සමාගමෙන් නවතම වර්ගයේ ඇල්ටෝ රථයක්ඇල්ටෝ වර්ගයේ නවතම මෝටර් රථයක් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කිරීමට ජපානයේ සුසුකි සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා .
$ads={2}
මෙය බොක්ස් ආකාරයේ මෝටර් රථයකට සමාන වන අතර දැනට වෙළඳපොලේ පවතින ඇල්ටෝ වාහන වලට වඩා විශේෂාංග කිහිපයකින් එය සමන්විත වනවා.

වැඩි බරක් සහ ධාරිතාවක් දැරිය හැකි පරිදි එය නිමවා තිබෙන අතර ලබන වසරේ මුල වන විට එය වෙළඳ පොලට නිකුත් කිරීමටයි ඔවුන් සැලසුම් කර ඇත්තේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post