ත්‍රීවීල් ගාස්තුව 60%කින් වැඩි කරයි..ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීමත් සමග ත‍්‍රී රෝද රථ ගාස්තු ඉහල දැමීමට ත‍්‍රී රෝද රථ සංගම් තීරණය කර තිබේ.
$ads={2}
නව මිල වැඩි කිරීම් අනුව පළමු කිලෝ මීටරයට අය කරන මුදල රුපියල් 50 සිට 80 දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

එය 60%ක මිල වැඩි කිරීමකි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post