ලක්ෂ 19කට වෙළෙදපොළට එන මෝටර් රථයමෝටර් රථ වෙළෙදපොළට කාලෙන් කාලෙට නවීන පන්නයේ මෝටර් රථ හදුන්වාදීමට ඉන්දියාව සූදානම් වනවා.

කියා (KIA) ඉන්දියා මෝටර් රථ සමාගම 2022 වසරදී Kia Carens සන්නාමයේ හතරවන පරම්පරාව හදුන්වාදීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව Kia Carens fourth-generation ලොව පළමු හදුන්වාදීම ලබන 16 වනදා සිදුකිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.
$ads={2}
මැනුවල් මෙන්ම ඔටෝ ගියර් යන ඛාණ්ඩ දෙකෙන්ම එම මෝටර් රථය වෙළෙද පොළට හදුන්වාදීමට එම සමාගම තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව Kia Carens fourth-generation පළමු මෝටර් රථ පෙළෙ ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට මාර්තු දක්වා වෙළෙද පොළට නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

මෙම මෝටර් රථයේ මිල ඉන්දීය රුපියල් ලක්ෂ 13ත් 19ත් අතර වන බව කියා ඉන්දියා සමාගම වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post