ඉන්ධන මිල ඉහළ යයි?ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසය දක්වා හිඟයකින් තොරව මහජනතාවට ඉන්ධන ලබාදිය හැකි බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.
$ads={2}
කෙසේ නමුත් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති බවයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post